S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hallstein Bjercke – 30. september 2012

Byråden svarer om budsjettet for 2013

Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring


Publisert
30. september 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hallstein Bjercke
Debatt

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/byraden-svarer-om-budsjettet-for-2013/
Facebook

INNLEGG: – Jeg omprioriterer i budsjettet for å bidra til nyskaping og skape rom for nye kunstnere, skriver byråd Hallstein Bjercke i dette tilsvaret til Scenekunst.no. Han mener Oslo har landets beste kulturstøtte.

Oslo kommune har landets beste ordning for tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Det skal vi ha også i fremtiden. Men i mitt forslag for tilskudd for neste år gjør jeg klare prioriteringer til fordel for nyskaping i kulturfeltet.

Budsjettet for kulturtilskudd ligger på samme nivå som i fjor, da Venstre fikk til en markant økning på kulturbudsjettet når de gikk inn i byråd. Men innenfor denne rammen gjøres klare omprioriteringer. For å skape rom for de nye kunstnerne – de som ofte ikke har noen sterk stemme i den offentlige debatten – må andre prioriteres ned. Ett av områdene som prioriteres lavere er tiltak jeg mener bør være statens hovedansvar.

Jeg er opptatt av at Oslo skal være talentenes by. Da kan vi ikke hvert år bruke hele budsjettet for kulturtilskudd på de samme aktørene som har fått tilskudd alle år tidligere. Vi må våge å nedprioritere noe de som allerede har hatt lengre tid på å utvikle sitt publikum og bli vitale aktører på egne ben, for å skape rom for de nye på budsjettet. Jeg har foreslått å sette av totalt mer enn 12 millioner til innovasjon, nyskaping og løpende kulturtiltak. Det vil si at mindre etablerte grupper skal ha anledning til å søke støtte gjennom året. Jeg tror dette vil bidra til at flere korn blir sådd, slik at kulturlivet kan blomstre enda mer i fremtiden.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no